De stora fartygen som trålar efter sill och skarpsill på den så kallade "kustkvoten" i östersjön har i år fått så pass stora fångster att kvoten riskerar att bli uppfiskad. Med endast 40 av 193 ton kvar av kvoten för skarpsill så vill HaV säkra fångster även för det småskaliga fisket. Därför stoppas fisket för stora trålare i Bottenhavet. Skarpsillskvoten för Bottenhavet delas med kvoten för det småskaliga fisket med garn och andra passiva redskap längs hela kusten. Därför hade långt fler kunnat drabbas om inte stoppet sattes ut i tid.