Det danska forskningsfartyget Dana har bottentrålat efter torsk på flera olika platser i östersjön. Efter ett 50-tal drag med trålen är forskarnas intryck att det finns gott om torsk i södra delarna av östersjön, och att dessa är i en hyfsad kondition. På båda sidorna om Gotland är det dock väldigt lite torsk. Nu ska resultaten analyseras i detalj och läggas ihop med andra forskares resultat.