I Danmark finns en vilja från många håll att öppna upp det område i Kattegatt som har varit stängt för fiske sedan 2009. Området stängdes för att skydda torskbeståndet som länge varit nära att kollapsa. Enligt länsstyrelserna i Skåne och i Halland har detta gynnat fiskebestånden, och ytterligare en positiv effekt är att bottenmiljöerna skyddats från fysisk påverkan i form av trålning. Därmed har den biologiska mångfalden på bottnarna i det stängda området också gynnats. Den svenska regeringen avvaktar en gemensam rapport innan de uttalar någon åsikt i frågan.