SVA har nu slutfört sin del av utredningen av skadade fiskar i Hanöbukten. Obduktionerna visade inte på någon enskild orsak till de sårskador och minskade fiskbestånd som det har larmats om. Däremot kunde forskarna påvisa fyra olika sårtyper som drabbat fiskarna. Möjliga orsaker antas vara sälbett, bakterier och obalans i fiskens miljö. Vissa sår liknar de som ses efter angrepp av nejonöga. Hanöbuktsutredningen startade år 2011 efter larmrapporter om minskade fiskbestånd, sårskadade fiskar och brunt, illaluktande vatten. SVA fick år 2014 i uppdrag att tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten utreda omfattningen av sårskadad fisk och möjliga bakomliggande orsaker till att såren uppkommer.