Nivån i våra hav stiger snabbare än de gjort de senaste 2 800 åren, visar en ny forskningsstudie. Under 1900-talet steg havsnivån med närmare 14 centimeter och forskarna hävdar att de med 95 procents säkerhet koppla hälften av höjningen till den globala uppvärmningen. Dagens stigning ligger enligt NASA på cirka 3, 4 mm per år, viket skulle innebära att hastigheten ökar.