En ny satellit, Sentinel-3A, har just skjutits upp i rymden. Den kommer att bidra med viktiga data kopplat till havsmiljö, väder och klimat. Bland annat ska den övervaka östersjöns vattenkvalitet och algblomningar. Satelliten har med sig en uppsättning instrument som ska övervaka exempelvis havens temperatur, havsytans nivå, havsisens tjocklek och ”ocean colour”, som kan berätta hur haven mår och hur mycket plankton det finns i vattnet. Ytterligare en satellit, Sentinel-3B, ska skickas upp 2017. Satelliterna hanteras i ett brett europeiskt samarbete på uppdrag av EU-programmet Copernicus. Eumetsat, där SMHI representerar Sverige, kommer att ha hand om data och produkter för havsövervakning.