Ny forskning visar att tappningen av gigantiska smältvattensjöar i södra Sydamerika när den senaste inlandsisen smälte ändrade havscirkulationen. Tidigare forskning har visat att tappningen av stora smältvattensjöar på det norra halvklote, exempelvis från östersjön, har haft stark påverkan på det regionala och kanske även det globala klimatet. Rönen som nu presenteras är de första som visar att dessa processer också verkade vid den södra hemisfären. Resultaten fyller i kunskap om hur havet reagerar på stora utsläpp av smältvattnet, och kan hjälpa till att förstå vilka klimateffekter en stor avsmältning nutida isfält kan medföra.