över 100 personer från hela landet samlas nu i Umeå för en nationell konferens om biologisk återställning och fysisk restaurering i marin miljö. – Havsmiljön mår inte bra. Det handlar om höga halter av miljögifter, ett hårt exploateringstryck, övergödning och att de marina näringsvävarna är i obalans, berättar Johnny Berglund, marinbiolog och arrangör från Länsstyrelsen Västerbotten. Myndigheter, forskare och andra intressenter möts för att hitta lösningar på dessa angelägna problem.