Forskare varnar för att havsnivån stiger fortare än man tidigare trott. I samband med att haven blir allt varmare så ökar även vattnets volym. Tidigare har man trott att expansionen bidragit med 0,7-1,0 mm per år, men ny forskning som presenteras av en tysk forskargrupp anger siffran till snarare 1,4 mm per år. Om man kombinerar vattnets expansion med tillrinning från smältande glaciärer så blir den totala höjningen på grund av uppvärmning 2,74 mm per år.