Sedan Sveriges inträde i EU 1995 har fisket i östersjön styrts allt mer på detaljnivå. Detaljstyrningen är också den största anledningen till att antalet fiskare har minskat, samt att fiskarna har blivit alltmer specialiserade på enskilda fiskarter och att de alltmer sällan byter fiskemetod. Det konstaterar forskaren Jonas Hentati Sundberg i en ny avhandling . Den ökade detaljstyrningen har också lett till en omfattande och systematisk felrapportering vid trålfiske på skarpsill och strömming.