Kalkalger är encelliga växtplankton som bygger skal av kalk. I och med att världens hav blir surare har forskare förutspått att kalkbildande organismer kommer att få det tuffare, men det verkar som att just kalkalgerna istället drar nytta av de högre koldioxidhalterna i sin fotosyntes för att öka sin reproduktionstakt. Istället för att minska i antal så har kalkalgerna ökat dramatiskt. Det kan dock vara så att om pH-värdet blir ännu lägre så kraschar blir effekten negativ.