Efter rapporter om ruttnande alger och livlösa bottnar, samt dåliga fiskfångster med stor andel mager och sårskadad fisk, så har länsstyrelsen i Skåne närmare undersökt grunda havsbottnar i Hanöbukten och runt Listerlandet. Utifrån rapporten har man inte sett något som pekar på en långvarigt försämrad miljö, det finns ett rikt djurliv i tången och på djupet 1-9 meter förekommer gott om fintrådiga alger. Man fann dessutom exemplar av den hotade Köpenhamnsmusslan, Parvocardium hauniense.