Försurning försämrar bakteriers förmåga att rena världshaven. Det visar ny forskning från Linnéuniversitetet. Bakterier bryter ner organiskt material i haven, och när alger eller andra organismer i havet dör så bryts de också ner av bakterier. Problemet är när försurningen ökar tvingas bakterierna ställa om sin ämnesomsättning totalt och fokus flyttas från nedbrytning till att överleva i den sura miljön.