SLU upphandlar just nu odling och skördning av blåmusslor i östersjön. Musslor tar upp kväve och fosfor ur vattnet, och därför vill forskare på SLU undersöka om musselodling kan användas för att minska övergödning. Tanken är att forskarna ska mäta mängden närsalter i de musslor som skördas och även studera effekter i omgivningen. Upphandlingen gäller bara odling och skörd, själva musslorna får odlaren behålla.