I höstas inleddes tester med en isradar på isbrytarna Oden och Frej på Arktis. Isradarn anger isens tjocklek en bit framför isbrytaren och informationen används för att kaptenen ska kunna välja den bästa och mest ekonomiska vägen genom isen. Resultaten från Arktis var inte optimala, men ändå så pass intressanta att man nu fortsätter testerna i Bottenhavet.