I rapporten "Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2015" får du reda på läget för fisk- och kräftdjursbestånden i Sveriges sjöar och hav. Den omfattar 40 fiskarter uppdelade i olika bestånd, samt sex skal- och blötdjursarter. Rapporten är framtagen av SLU på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.