Från och med idag får torsk som fångats i östersjön inte längre MSC-märkas. Anledningen är att det inte finns tillräckligt goda vetenskapliga underlag för att bedöma hur stora bestånden är eller hur återväxten ser ut. Certifieringen dras nu in i 90 dagar, i väntan på en ny utförligare rapport i januari från de oberoende företag som har granskat fisket. Beslutet omfattar fiskare från Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Lettland.