34 miljoner kronor har avsatts för städning av utvalda platser i östersjön från borttappade nät och fiskeredskap. Det treåriga projektet går under namnet Marelitt Baltic och leds av Marint centrum i Simrishamn. Bland annat ingår 60 dagars draggning med fyra båtar i fyra länder och allt arbete dokumenteras för att man ska kunna uppskatta vilka insatser och resurser som krävs för att städa hela östersjön . övriga deltagarländer som är Estland, Finland, Tyskland och Polen.