Höga vattenflöden, avloppsnät som kollapsar, rasrisk vid strandnära tomter, problem för jord- och skogsbruk. Så påverkas exempelvis Gävle av framtida temperaturhöjningar. SMHI presenterade nyligen framtida klimatanalyser för varje län. Det är första gången som SMHI gör en klimatanalys med sådan god upplösning. För en expert innehåller den inga överraskningar, men är ett bra verktyg för att pedagogiskt visa hur klimatet kan komma att förändras.