Sveriges miljömål har utvärderas. Naturvårdsverket lyfter 32 förslag riktade till regeringen. De handlar om att främja en cirkulär ekonomi och påverka bakomliggande drivkrafter och beteenden, liksom att öka miljöhänsynen i användande av mark, vatten och naturresurser. Förslagen rör flera politikområden och innebär att en sammanhållen politik för hållbar utveckling krävs.