I Danmark har flera fiskare fått med tonfisk som bifångst i sitt fiske efter makrill. Dessa får inte landas eftersom arten är fredad. Fiskarena vill få sälja tonfisk som fångas oavsiktligt, men WWF anser att det ännu är för tidigt. NaturErhvervsstyrelsen utreder saken.