Bagerijäst, en jästblandning eller blåmusslor kan användas för att ersätta 40 procent av fiskmjölet i foder till flera fiskarter. Det visar ny forskning vars resultat presenteras i en avhandling från SLU. Syftet med försöken har varit att hitta alternativa proteinkällor till det fiskmjöl eller de vegetabilier som idag används i fiskodlingar.