I Uppsala har man börjat odla ekologiska jätteräkor. Bakom satsningen ligger mikrobiologen och entreprenören Matilda Olstorpe. Anläggningen är helt sluten och en viktig ingrediens är den mikrobiologiska flora med bakterier, alger och mikrosvampar som tillsätts både för att ge mat och bryta ner räkornas avföring och sedan göra ny mat av den. Ytterligare en odling byggs nu i Bjuv enligt samma modell.