Tumlaren är utrotningshotad i östersjön. Nu förbereder Havs- och vattenmyndigheten ett nytt åtgärdsprogram för att skydda populationen. Det kommer att bygga på ett tidigare åtgärdsprogram som gällde för åren 2008–2013, och som i samma veva ska utvärderas. Förutom miljögifter är bifångster i fisket och buller från fartygstrafiken två faktorer som tros bidra till tumlarnas nergång.