EU-projektet Nutrinflow, där Länsstyrelsen ingår som partner, har fått knappt 17 miljoner kronor för att minska jordbrukets utsläpp av näringsämnen till östersjön. Bidraget kommer från EU-programmet Central Baltic. Projektets huvudfokus kommer att ligga på pilotområden som påverkas av övergödning i Finland, Lettland och Sverige (östergötland).