NASA presenterade igår nya siffror över hur haven stiger. I genomsnitt har världens hav stigit med 8 centimeter sedan 1992, men det är ojämt fördelat, och värst i sydöstra Asien. Nivåhöjningen är snabbare än väntat, och takten kommer sannolikt att öka enligt NASAs experter. En ökning med 1 meter de närmaste 100 åren verkar oundviklig och kommer att medföra stora problem. Mer än 150 miljoner människor lever inom områden som kommer att påverkas, Florida, Singapore och Tokyo är några exempel.