Att tillverka plast kan i framtiden bli ett sätt att minska koldioxidutsläppen. En ny metod att framställa den viktigaste plastingrediensen eten med hjälp av blågröna alger har rönt överraskande framgång. Amerikanska forskare har fått cyanobakterierna att tillverka eten med hjälp av sin fotosyntes. Blågrönalgerna använder koldioxid i sin process, till skillnad från oss som använder råolja och därmed orsakar stora utsläpp av koldioxid.