Forskare från SLU och Naturhistoriska riksmuseet undersöker om det går att använda DNA-analys för miljöövervakning. Genom att extrahera eDNA ur vatten är tanken att man ska kunna hitta spår av olika fiskarter, musslor och kräftor som vistas där. Det krävs dock omfattande tester och utvärderingar innan metoden kan användas skarpt, samt att en databas med referens-DNA måste byggas upp.