Forskare har studerat hur embryon från den nakna antarktisdrakfisken klarar klimatförändringar. Inte så bra visade det sig. När de utsattes för en kombination av högre temperatur och högre koldioxidhalt (försurning) utvecklades embryona snabbare och dödligheten ökade. Just kombinationen högre temperatur och försurning tycks ge en högre effekt än faktorerna var för sig.