Växtplankton har en betydande roll för bildandet av moln, föreslår ny forskning. De avger aerosoler som stiger upp genom atmosfären och bildar vattendroppar, som i sin tur bildar moln. Forskarna, som studerat ett område i Södra ishavet, konstaterar att i havsområden med hög koncentration av växtplankton bildas moln med större antal droppar, vilka effektivare reflekterar solljus. Forskningen är viktig för att kunna förutsäga effekter av klimatförändringar.