Kryssningsrederiet Tallink Silja och Initiativet Hållbara Hav har inlett ett flerårigt samarbete kring arbetet för en friskare östersjö. Hållbara Hav säger sig med samarbetet få "en ny stor kommunikationskanal som når ut till en mängd individer med information om östersjöns status". Tallink Silja är den idag största kryssningsaktören på östersjön.