Under tio år har forskare försett marina däggdjur, främst sälar, med små sensorer i pälsen. Samtidigt som sensorerna gett kunskap om sälarnas liv så har de rapporterat in viktig oceanografisk data från otillgängliga miljöer som Arktis och Antarktis. Nu har denna data gjorts offentlig för forskare via en ny databas, MEOP, som bland annat erbjuder flera tusen oceanografiska profiler från Södra ishavet per år.