Två danska biologistudenter fick i uppgift att märka sjöstjärnor med mikrochip som injicerades under dess hud. Till sin förvåning fann de att sjöstjärnorna på egen hand kunde "trycka ut" mikrochippet genom toppen på sin arm. Upptäckten om hur sjöstjärnan avlägsnar främmande föremål är nu publicerad i en vetenskaplig tidskrift.