Den 29 juni är det premiär för minidokumentären "Baltic Sea Expedition" i Almedalen. Folke Rydén har följt med på en forskarexpedition i östersjön där man med hjälp av ny teknik för första gången kunnat kartlägga omfattningen av mycket små plasterpartiklar i vattnet. Mikroplaster utgör ett stort problem då de bland annat drar till sig olika kemikalier och gifter, vilka sedan drabbar de organismer som råkar få i sig plasterna.