Det fiskefria området i Kattegatt bör inte förändras förrän fiske- och naturvårdsintressen har samordnats. Det föreslår Länsstyrelsen i Hallands län i en skrivelse till landsbygdsministern. Det fiskefria området inrättades 2009 för att skydda torskbeståndet och 2012 utökades det ytterligare. Rapporter från SLU visar att regleringen haft en positiv effekt på både torskbeståndet och bottenfaunan.