– Att involvera lantbrukare i lokala vattenfrågor, och stimulera ytterligare genomförande av åtgärder, är centralt för att minska övergödningen i östersjön, menar Frida Franzén, som skrivit en avhandling om hur detta bör gå till. Lantbrukarna vill ha fakta och kunskap om jordbrukets bidrag till näringsläckaget och hur andra aktörer drar sitt strå till stacken för att vilja ta på sig ytterligare åtaganden.