SMHI:s mätningar visar att det stora inflödet av vatten från öresund och Bälten under vintern, nu har lett till högre halter av syre och salt ända upp till Gotland. Inflödet är ett av de största som uppmätts sedan slutet av 1800-talet. Inflödet kan få en positiv inverkan på bland annat torskens bestånd, men risken för algblomningar i sommar är stor.