Forskare har via modeller visat att klimatförändringar kan göra födoväven i de nordligaste delarna av östersjön mindre effektiv. Stegen från de lägsta nivåerna i födoväven - med bakterier och växtplankton - till de högsta nivåerna blir fler. En följd av detta blir ökade energiförluster i födoväven, var på produktionen av fisk minskar.