Ryggradslösa djur, som kräftdjur och snäckor, är viktiga för att hålla tillbaka de alger som annars kan kväva ålgräset. Det visar ett experiment som utförts på 15 platser över norra halvklotet. Experimentet visade också att ju fler arter som ingick i ett djursamhälle, desto effektivare hölls algerna tillbaka. Effekten av antalet arter var starkare än både effekten av temperaturen på vattnet och simulerad övergödning.