Under åren 2009-2013 reste ett internationellt forskarlag jorden runt med fartyget Tara och samlade in planktonprover. Nu har 579 av totalt 35 000 prover analyserats. Hittills har forskarna bland annat funnit 150 000 olika arter av encelliga djur och växter, 35 000 arter av bakterier och 5 000 virus (varav 39 är kända sedan tidigare). Idag räknas formellt cirka 11 000 arter som plankton, men forskarna säger sig nu ha bevis för att kunna multiplicera det antalet med åtminstone tio.