Frågan om huruvida det är en bra idé att pumpa ner syre till östersjöns döda bottnar är ständigt aktuell. Somliga är för och andra är emot och många känner att de behöver veta mer... Här finns en samling argument från olika intressenter.