Det råder vetenskaplig konsensus om att de perfluorerade kemikalier, PFAS och PFOA som används bland annat i fläck- och vattenavvisande kläder är skadliga för människa och miljö. I skrivelsen ”Madrid Statement” som undertecknats av tvåhundra forskare uttrycker man sin oro för hur denna typen av farliga ämnen hanteras, och formulerar en plan för hur ytterligare skador kan förhindras. Många gånger ersätter man ett ämne som slutligen bevisats vara skadligt med andra liknande ämnen om vilka det saknas information vad gäller egenskaper och biologiska effekter. Sannolikheten är dock att effekterna är desamma.