Diskussionen om hur kryssningsfartygen hanterar sina avlopp går vidare. Bara en av 33 kryssningsoperatörer som trafikerar östersjön garanterar att de tar hand om sitt avloppsvatten på ett tillfredsställande sätt. I april i år blev det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav och sjöar. Och sedan flera år tömmer Finlandsbåtarna sitt avfall i hamn, inte i östersjön. Det starkaste motståndet kommer från kryssningsindustrin, men ett förbud rycker närmare.