Sri Lanka har beslutat att skydda alla landets mangroveskogar från avverkning. Mangrove växer i saltvatten och fyller bland annat en viktig miljöfunktion i att den binder kol. Dess rotsystem fungerar också som skydd för många små fiskar som i vuxen storlek flyttar ut till korallreven. Under senaste århundradet har hälften av världens mangroveskogar försvunnit.