Nordnorge har de senaste åren sett en rekordtillväxt av torsk. Enligt norska forskare har bestånden inte varit lika stora och välmående på 100 år. En förklaring till de växande bestånden kan ligga i den norska modellen för fiskförvaltning.