Gädd- och abborryngel som exponeras för mikroskopiskt små plastpartiklar - som det finns mängder av i östersjön - förändrar beteende och blir lättare uppätna av rovfiskar. – Det ser inte så bra ut. De här mikroplasterna är giftiga, så de påverkar fiskens nervcentrum och deras beteende väldigt negativt, säger marinbiologen Oona Lönnstedt som leder forskningsprojektet vid Uppsala universitets forskningsstation i Ar på Gotland.