Fjordar kan lagra stora mängder kol och spelar därmed en viktig roll i den globala klimatregleringen enligt en undersökning i Nature Geoscience. Världens fjordar beräknas lagra mer än en tiondel av allt kol som begravs i haven, trots att de upptar en mycket liten yta. Hit kommer mycket organiskt material från landavrinning, och en stor del blir kvar i de djupa syrefria bottnarna.