EU-parlamentet har röstat ja till en ny flerårig förvaltningsplan för torsk, strömming och skarpsill i östersjön. Enligt planen ska fisket begränsas så att det garanterar livskraftiga fiskbestånd. Långsiktig förvaltning istället för årsvisa planer ska också göra arbetet mer förutsägbart för fiskeribranschen.