Stigande temperaturer kommer att få konsekvenser för fågellivet. Vissa arter gynnas, medan andra kommer att försvinna. Vid Lunds universitet har detta studerats, och bland annat oroas man av att strandängarna försvinner om havsnivån stiger. Många fågelarter är beroende av strandängarna, och dessa arter kommer helt enkelt att försvinna, enligt ekologer.