I regeringens budget nämns inrättandet av flera marina reservat både i sammanhanget skydd av värdefull natur och att "arbetet med att skydda havsområden och fiskarter kan förstärkas, bland annat genom att flera marina reservat inrättas". Sverige har mycket få reservat i en internationell jämförelse, så det blir ett välkommet tillskott för att Sverige ska leva upp till internationella åtaganden och säkerställa ett hållbart nyttjande av havet.